De box3check voor 2021

30 september 2022 - Als u in de aangifte inkomstenbelasting 2021 box 3-vermogen hebt opgegeven, ontvangt u in de periode 22 augustus tot en met 31 december 2022 een definitieve aanslag. De Bond voor Belastingbetalers heeft hiervoor een softwareprogramma gelanceerd, de box 3-check. Hiermee kunt u zelf berekenen of u geen geld laat liggen. De box 3-check van de Bond voor Belastingbetalers neemt u hiermee werk uit handen en controleert of er een voordeel te behalen is. Het programma geeft u de mogelijkheid om de box ... lees verder »

Vermogenbezwaar

Vermogensrendementsheffing Box 3

Vermogensrendementsheffing Box 3 - Box 3 Vermogenbezwaar.nl

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen in de afgelopen tijd, is er een uitspraak gekomen van de Hoge Raad inzake de bezwaarprocedure die massaal is ingediend tegen de box 3 heffing in de jaren 2017 tot en met 2020.
De wijze waarop het vermogen in box 3 wordt belast, is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast.

Wat is Box 3?
In begrijpelijke taal willen wij u uitleggen wat box 3 inhoudt.
De inkomstenbelasting is verdeeld in box 1, 2 en 3 (sinds het jaar 2001)

  • Box 1 : Het belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: Het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Box 3 is dus het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Hierbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat u uw vermogen deels heeft weggezet in spaarrekening(en) en deels heeft belegd.
Per belastingplichtige geldt een vrijstelling in Box 3. Dit heet het heffingsvrije vermogen.
U betaalt dus belasting over het bedrag dat boven het heffingsvrije vermogen uitkomt.


Waarom bezwaar?
In het verleden is de Belastingdienst van een te hoog rendement uitgegaan, een rendement dat volgens de toen geldende marktrente, niet realistisch was. Daarbij komt nog dat niet iedereen zijn vermogen ook daadwerkelijk heeft belegd, en dus alleen geld heeft weggezet op bijvoorbeeld een spaarrekening.
Aangezien de rente op spaarrekeningen alleen maar lager is geworden in de afgelopen jaren, is het niet erg waarschijnlijk dat deze mensen ook echt een hoge rente hebben behaald.

Door de uitspraak van de Hoge Raad is nu dus komen vast te staan dat de mensen die bezwaar hebben aangetekend, gelijk hebben gekregen.
Deze groep mensen zal moeten afwachten hoe deze compensatie er precies uit gaat zien, de staatssecretaris heeft aangegeven hier meer tijd voor nodig te hebben. Wettelijk gezien heeft hij 6 maanden de tijd om compensatie te bieden. Het is nog niet duidelijk of de deadline wordt gehaald.

De box3check voor 2021

30 september 2022 - Als u in de aangifte inkomstenbelasting 2021 box 3-vermogen hebt opgegeven, ontvangt u in de periode 22 augustus tot en met 31 december 2022 een definitieve aanslag. De Bond voor Belastingbetalers heeft hiervoor een softwareprogramma gelanceerd, de box 3-check. Hiermee kunt u zelf berekenen of u geen geld laat liggen. De box 3-check van de Bond voor Belastingbetalers neemt u hiermee werk uit handen en controleert of er een voordeel te behalen is. Het progr... lees verder »

Uitspraak Hoge Raad inzake niet-bezwaarmakers

23 mei 2022 - De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingdienst niet verplicht kan worden gesteld om alle spaarders te compenseren die teveel belasting hebben betaald over hun box 3 vermogen. De compensatie zou alleen van toepassing zijn op de 60.000 spaarders die op tijd bezwaar hebben gemaakt. Echter staatssecretaris van Rij begrijpt de gevoelens van deze spaarders en wil toch kijken naar een vorm van compensatie voor deze groep, ook al is het juridisch dus niet verplicht... lees verder »

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.